SÖZLÜ BİLDİRİLER

TARİH Sunum Alanı SAAT SÖZLÜ NO BAŞLIK KONUŞMACI
10 MART,2017 SALON C 08:00:00 08:08:00 SS-01 Panik Bozukluğu Tanılı Hastalarda İnflamatuar Markerlar NERMİN GÜNDÜZ
10 MART,2017 08:08:00 08:16:00 SS-02 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Gündüz Uykululuğu İlişkisi NERMİN GÜNDÜZ
10 MART,2017 08:16:00 08:24:00 SS-03 Van Obsesyonel Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği’nin (VODIYÖ) Geliştirilmesi MEHMET CELAL KEFELİ
10 MART,2017 08:24:00 08:32:00 SS-04 HAFİF TBI (MTBI) TANISINDA ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRME TANER ÖZNUR
10 MART,2017 08:32:00 08:40:00 SS-05 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalar ve Ebeveynlerinde Yaşam Kalitesi VAHDET GÖRMEZ
10 MART,2017 08:40:00 08:48:00 SS-06 Major depresif bozukluklu hastalarda intihar ile düşük dereceli inflamasyon ve plazma lipid düzeyleri arasındaki ilişki OKAN EKİNCİ
10 MART,2017 SALON D 08:00:00 08:08:00 SS-07 Remisyondaki Bipolar I ve II Tanılı Hastaların İlaç Kullanımları ve Klinik Sonuçları TONGUÇ DEMİR BERKOL
10 MART,2017 08:08:00 08:16:00 SS-08 BİPOLAR TANILI HASTALARIN ANİDEPRESSAN KULLANIM YAYGINLIĞI VE MANİK
DÖNEME KAYMA RİSKİ
TONGUÇ DEMİR BERKOL
10 MART,2017 08:16:00 08:24:00 SS-09 Bipolar Bozuklukta Mevsimselliği Olan ve Olmayan Hastaların; Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması TONGUÇ DEMİR BERKOL
10 MART,2017 08:24:00 08:32:00 SS-10 Panik Bozukluğunda Tiyol-Disülfit Dengesi BURAK KULAKSIZOĞLU
10 MART,2017 08:32:00 08:40:00 SS-11 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerle İlişkisi RUKİYE AY
10 MART,2017 08:40:00 08:48:00 SS-12 Bipolar bozukluk hastalarında serum PPARgamma ve 15dPGJ2 düzeyleri GAMZE ERZİN
11 MART,2017 SALON B 08:00:00 08:08:00 SS-13 OBEZİTE HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN HİPNOTERAPİ (HİPNOBEZİTE) ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRILMASI ETEM ERDAL ERŞAN
11 MART,2017 08:08:00 08:16:00 SS-14 18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Kişinin Kaygı Düzeyleri Ve Bağlanma Tipi İle İlişkisi EZGİ DOKUZLU
11 MART,2017 08:16:00 08:24:00 SS-15 Bir Üniversite Hastanesinde Epilepsi Polikliniğinden İstenen Konsultasyonların Değerlendirilmesi ŞENAY KILINÇEL
11 MART,2017 08:24:00 08:32:00 SS-16 PANİK BOZUKLUĞU HASTALARINDA SERUM miRNA EKSPRESYON PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FİKRET POYRAZ ÇÖKMÜŞ
11 MART,2017 08:32:00 08:40:00 SS-17 Non-invaziv ve Hassas Hedef Odaklı Yeni Bir Nöromodilasyon Modeli; Bağımlılıkta FUS ile Nukleus Akumbens Uyarımı ERDEM DEVECİ
11 MART,2017 SALON C 08:00:00 08:08:00 SS-18 İDİOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA ANKSİYETE VARLIĞININ GÜNLÜK YAŞAM
AKTİVİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
AYBALA NESLİHAN ALAGÖZ
11 MART,2017 08:08:00 08:16:00 SS-19 Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi VOLKAN DEMİR
11 MART,2017 08:16:00 08:24:00 SS-20 Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Sanatla Terapi Programının Bireylerin Aleksitimi Düzeylerine Etkileri VOLKAN DEMİR
11 MART,2017 08:24:00 08:32:00 SS-21 SANAT TERAPİSİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK YAPILAN GRUP UYGULAMASININ TRAVMA İLE İLGİLİ BİLİŞLERE ETKİSİ BURCU YILDIRIM
11 MART,2017 08:32:00 08:40:00 SS-22 UMBLİKAL HERNİ İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN PANİK NÖBETLER :
BİR OLGU SUNUMU
FATMAGÜL DİKYAR ALTUN